juuulek

119 tekstów – auto­rem jest juuulek . 

Powrót.

Wróciłem.
Doj­rzałem.
Nie wiem czy kimś lep­szym się stałem.
Wiem, że zna­lazłem kogoś.
Ko­go pokochałem. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 14 stycznia 2016, 21:00

Strach

Tak boję się, że od­le­ci.
Że z pow­ro­tem nie przy­leci.
Że sam zos­tanę, zabłąka­ny,
Przez ten ok­rutny los oszukany.
A prze­cież Ona wróci,
Znów się przytulimy.
No­we światełko,
Zapalimy. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 13 czerwca 2014, 23:53

Życie to nie żyć, tyl­ko przeżyć. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 kwietnia 2014, 08:18

Czasem.

Cza­sem któreś z nas się uniesie,
Cza­sem któreś nieśmiało głowe podniesie.
Cza­sem od­wrócisz się ple­cami,
Cza­sem nie pa­nuje­my nad ner­wa­mi.
Cza­sem jed­no trzaśnie drzwiami,
Cza­sem uderzy­my pięściami.
Cza­sem z emoc­ja­mi ra­dy so­bie nie damy,
Ale zaw­sze się kochamy. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 5 kwietnia 2014, 01:22

NY

MI­liony niez­na­nych twarzy,
Nikt nie wie co na ro­gu alei się zdarzy.
Tu ko­lory świata się mie­szają,
Wieżow­ce chmur do­siągają.
Zółta taksówka się błys­kiem mieni,
Tu nie wi­dać smut­nyych cieni.
To mias­to nig­dy ran­kiem nie wstaje,
Bo ciągle żyć nie przestaje... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 29 marca 2014, 23:01

Pytania do Pana B.

Ile przyj­dzie nam żyć Pa­nie Boże?
Ile zachodów słońca, mo­je ser­ce uj­rzeć może?
Czy dzi­siej­szy po­całunek, uśmiech os­tatnim będzie ? 
Czy Ty naszą młodość masz w swym względzie?
NIe wiem ile mo­jej ni­ci życia zos­tało.
Chciałbym, żeby mo­je światło życia.
NIe zamierało.. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 10 lutego 2014, 22:23

R

Jak­by wczo­raj, młodość pożegnałeś.
Nag­le mężem, tatą i wuj­kiem się stałeś.
Cza­sem strach przeszy­wa ciało,
Chcesz, żeby wszys­tko się udało.
NIe jes­teś sam na bez­kres­nym morzu,
Ktoś zaw­sze zacze­ka, na życia rozdrożu.
Przys­tań kiedyś, za­nurz się w ma­zur­skim lesie..
I zo­baczysz co CI życie, przyniesie. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 22 stycznia 2014, 00:18

My i ... ?

Uśmie­chasz się z daleka...
Ja­kiś bez­pański pies, w ro­gu szcze­ka...
Sza­ra rzeczy­wis­tość nas otacza...
Łapię Cię za rękę, nikt nie rozpacza...
Dłonie wple­ciona w dłoń...
Zos­tawmy za sobą...
Ok­rutną woń.... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 20 stycznia 2014, 22:33

Rzeka

Życie jak płynąca rzeka.
Cza­sem brze­gi naszych serc po­rywa,
Cza­sem zwal­nia bieg.
Strach prze­rywa.
Rze­ka ko­niec swój znaj­du­je,
Tak jak życie...
W ot­chład­ni morza zanurkuje.... 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 19 stycznia 2014, 23:04

Święta

Śnieg lek­ko prószy,
Świąteczny wir zło zagłuszy.
Usiądziemy do stołu, porozmawiamy,
Czas na chwilę, zat­rzy­mamy.
Po­myśli­my o tym co było, o tym co będzie,
O tym co nam Bóg, za­pisał w życia księdze. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 20 grudnia 2013, 17:46
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

14 stycznia 2016, 21:00juuulek do­dał no­wy tek­st Powrót.  

13 czerwca 2014, 23:53juuulek do­dał no­wy tek­st Strach